ไฟเซอร์รับรางวัล CSR ด้านความร่วมมือดีเด่น...


22 พ.ย. 2559 - เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายเกล็น ทาวน์เซนด์ เดวีส์ มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น...
สังคมแห่งสุขภาพด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี