มูลนิธิไฟเซอร์เปิดตัวโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-...


เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Pfizer Healthy Aging Society” หรือ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” ปฏิบัติการความรู...
สังคมแห่งสุขภาพด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี